muro38c

 

muro38

 

muro38e

 

muro38f

 

 

// Cartagena, Spain, 2012.